Zapytania ofertowe

 

 

Zamówienia są planowane w ramach projektu: „Wzmocnienie pozycji marki Webchefs w wyniku zwiększenia skali działań na rynkach zagranicznych” w ramach osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Zapytanie w sprawie oszacowania zamówienia nr 1

[ZIP] Dodatkowe działania promocyjne: materiały informacyjno-promocyjne. W ramach zadania zaplanowano zlecenia projektu i wytworzenia materiałów drukowanych

 

Zapytanie w sprawie oszacowania zamówienia nr 2

[ZIP] Dodatkowe działania promocyjne: spoty i filmy promujące markę. W ramach zadania zaplanowano zlecenie projektu i wytworzenia materiałów multimedialnych

 

Zapytanie w sprawie oszacowania zamówienia nr 9

[ZIP] Uzyskanie doradztwa z zakresu skutecznego wejścia na rynki zagraniczne